Mieczysław Szyszka

Mieczysław Szyszka

Okręg wyborczy nr 2 (Wałbrzych)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Sekretarz Senatu RP VI kadencji

 


Urodził się 8 grudnia 1961 roku w Nowej Rudzie.

Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Górniczej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Nowej Rudzie pracował w 1979 r. jako górnik w Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda Następnie kontynuował naukę w Technikum Górniczym.

W 1986 ukończył studia na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W latach 1997-1998 był słuchaczem podyplomowych studiów w zakresie public relations na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1986-1995 pracował jako nauczyciel i wychowawca w swojej dawnej szkole - Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Nowej Rudzie.

Od roku 1993 do 1999 był dyrektorem Klubu Sportowego "Piast" Nowa Ruda, a w 1996 r. został prezesem Zarządu Spółki Turystycznej z o.o. "Silesia" w Radkowie.

W grudniu 1999 roku został prezesem Zarządu Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie. Jako pełnomocnik Zarządu Miasta w Nowej Rudzie kierował dokończeniem budowy i modernizacją jednego z większych kompleksów sportowych w Polsce - Centrum Turystyczno-Sportowego; otrzymało ono prestiżową nagrodę - Dolnośląski Klucz Sukcesu.

Jest aktywnym działaczem sportowym i szkoleniowcem. W latach 1987-1992 był trenerem-koordynatorem lekkiej atletyki Szkolnego Związku Sportowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Wałbrzychu, szkoleniowcem kadry i założycielem Klubu Sportowego "Nowa Ruda", a w latach 1993-1999 dyrektorem Klubu Sportowego "Piast" Nowa Ruda.

W tym czasie organizował wiele przedsięwzięć sportowych i edukacyjnych. Był m.in. członkiem komitetu organizacyjnego 50. Jubileuszowego Wyścigu Pokoju i VI Mistrzostw Świata Juniorów w akrobatyce sportowej. Był inicjatorem ośmiu edycji międzynarodowego integracyjnego programu kulturalno-turystycznego "Polsko-Niemiecka Sztafeta Pokoleń". Był autorem i realizatorem programu Krajowe Centrum Diagnostyki i Opracowywania Standardów Medycznych w ramach Prewencji i Profilaktyki Rentowej.

W 2004 roku współorganizował międzynarodową uczelnię Polsko-Czeską Wyższą Szkołę Biznesu i Sportu "Collegium Glacense". Od początku istnienia uczelni jest jej kanclerzem.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Stan wolny, ma jedno dziecko.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Nauki i Edukacji (o Komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej (o Komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1961 r.
wykształcenie wyższe
zawód: mgr wychowania fizycznego, menedżer