Ryszard Górecki

Ryszard Górecki

Okręg wyborczy nr 34 (Olsztyn)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 15 lutego 1951 r. w Dulsku (woj. kujawsko-pomorskie).

W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1979 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, a w 1986 r. - doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w 1993 r. Odbył kilka długoterminowych staży zagranicznych na uniwersytetach w USA, Japonii, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

W 1975 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki. Od 1991 r. jest kierownikiem Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin (obecnie Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin) Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 1996-1999 był prorektorem ds. nauki tej uczelni. Od 1999 r. pełni funkcję pierwszego rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którego był współorganizatorem.

Opublikował liczne prace naukowe. Jest współautorem podręczników akademickich i książek naukowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, Olsztyńskiego Forum Naukowego i International Society for Seed Science. Jest także członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członek Komisji Nauki i Edukacji (o komisji)

Członek Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1951 r.
wykształcenie wyższe
zawód: nauczyciel akademicki (rektor)