Ewa Tomaszewska

Ewa Tomaszewska
Mandat wygasł 30.08.2007 r. w związku z wyborem na posła do Parlamentu Europejskiego

Okręg wyborczy nr 18 z siedzibą w Warszawie

Kandydatka Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Posłanka na Sejm RP III kadencji


Urodziła się 14 kwietnia 1947 r. w Płocku.

W 1974 r. ukończyła Wydział Matematyczno-Fizyczny na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł magistra fizyki. W 1997 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie.

Od 1985 r. jest zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim w Dziale Wspomagania Informatycznego (na urlopie bezpłatnym na czas sprawowania funkcji związkowych, a następnie pełnienia mandatu parlamentarzysty).

Od 1980 r. jest członkiem NSZZ "Solidarność". W latach 1980-1981 była społeczna konsultantem, mediatorem i interwentem w Zarządzie Regionu Mazowsze tego związku. W 1982 r. internowana. W 1983 r. aresztowana, zwolniona w 1984 r. Od 1986 r. pracowała w Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". W 1988 r. była członkiem Komitetu Założycielskiego Związku na Uniwersytecie Warszawskim i do dziś jest tam członkiem Komisji Zakładowej. W latach 1989-1990 była członkiem Społecznej Komisji Pojednawczej, która przywracała do pracy osoby zwolnione w wyniku represji. Od 1989 do 1997 r. była członkiem Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność". W okresie 1990-1993 pełniła funkcję ławnika w sądzie karnym. W latach 1990-1993 zasiadała w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1992 r. jest członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Była członkiem Rady ds. Polityki Społecznej przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie. W latach 1995-1999 wchodziła w skład Rady Pomocy Społecznej. W latach 1998-2002 była przewodniczącą Komitetu Doradczego Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, od 2002 r. jest członkiem Rady Ubezpieczonych. W latach 2002-2004 była członkiem Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest członkiem Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i ekspertem Zespołu ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych jako reprezentant NSZZ "Solidarność". Jest wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Kobiet Katolickich.

Od 1996 r. co roku funduje nagrodę za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wspiera liczne organizacje społeczne.

W III kadencji Sejmu RP była wiceprzewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących problematyki ubezpieczeń społecznych. Wchodziła w skład Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Bezpartyjna.

Stan wolny.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (o Komisji)

Członek Komisji Nauki i Edukacji (o Komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1947 r.
wykształcenie wyższe
zawód: fizyk, działaczka związków zawodowych