Kazimierz Kutz

Kazimierz Kutz

Zmarł 18 grudnia 2018 r.

Okręg wyborczy nr 30 (Katowice)

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Kazimierza Juliana Kutza

Senator IV kadencji, wicemarszałek Senatu RP V kadencji


Urodził się 16 lutego 1929 r. w Szopienicach, na Górnym Śląsku, w rodzinie kolejarskiej.

W 1954 r. ukończył studia na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi.

W 1959 r. debiutował filmem "Krzyż Walecznych". Wyreżyserował ponad 20 filmów fabularnych (m.in. "Nikt nie woła", "Ludzie z pociągu", "Sól ziemi czarnej", "Perła w koronie", "Paciorki jednego różańca", "Śmierć jak kromka chleba", "Zawrócony", "Pułkownik Kwiatkowski"). Reżyserował także wiele spektakli Teatru Telewizji ("Opowieści Hollywoodu", "Do piachu", "Emigranci", "Kartoteka rozrzucona", "Wielebni"). Pracował także w teatrach, m.in. w Teatrze Starym w Krakowie i w Teatrze Narodowym w Warszawie, w którym reżyserował sztuki Tadeusza Różewicza ("Kartoteka", "Spagetti i miecz", "Na czworakach").

W 1972 r. założył zespół filmowy "Silesia" w Katowicach i do 1978 r. był jego kierownikiem artystycznym. W latach 1981-1983 wykładał na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a w latach 1985-1991 - reżyserię w Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Od 1987 r. był głównym reżyserem, a w latach 1990-1991 - dyrektorem Ośrodka Telewizji Polskiej w Katowicach.

W 1981 r. przewodniczył Komisji Porozumiewawczej Środowisk Twórczych i Naukowych. W tym samym roku został internowany.

Zajmuje się publicystyką, pisze o filmie i problemach Śląska.

Od 1996 r., jako członek założyciel, należy do Stowarzyszenia Filmowców Polskich, a także do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

W Senacie IV kadencji był członkiem Komisji Nauki i Edukacji Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. W latach 2001-2005 był wicemarszałkiem Senatu V kadencji oraz członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma czworo dzieci.


Przewodniczący Koła Senatorów Niezależnych i Ludowych (o klubie/kole)

Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1929 r.
wykształcenie wyższe zawodowe
zawód: reżyser, senator