Jarosław Gowin

Jarosław Gowin

Okręg wyborczy nr 12 (Kraków)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 4 grudnia 1961 r. w Krakowie.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk politycznych w Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1995-2005 był redaktorem naczelnym miesięcznika "Znak". Nauczyciel akademicki, od 2003 r. jest rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Opublikował kilka książek i kilkaset artykułów, przede wszystkim publicystycznych.

W latach dziewięćdziesiątych był członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Niewierzącymi, członek Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, a także Rady Nadzorczej Fundacji św. Mikołaja.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członek Komisji Nauki i Edukacji (o komisji)

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1961 r.
wykształcenie wyższe
zawód: filozof, nauczyciel akademicki (rektor)