Kazimierz Wiatr

Kazimierz Wiatr

Okręg wyborczy nr 14 (Tarnów)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Senator VI kadencji


Urodził się 18 lutego 1955 r. w Krakowie.

W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1987 r. uzyskał stopień doktora, w 1999 r. - doktora habilitowanego, a w 2002 r. - otrzymał tytuł naukowy profesora.

Profesor zwyczajny AGH w zakresie informatyki i elektroniki. Od 2004 r. dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet w Krakowie.

Z Tarnowem związany od 1980 r., gdzie nieprzerwanie do 1999 r. prowadził prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące sterowników mikroprocesorowych w Fabryce Silników Elektrycznych TAMEL.

Kierownik wielu grantów badawczych KBN, autor 3 książek naukowych (w tym najnowsza: "Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych", WNT, Warszawa 2003) i ponad 140 artykułów, recenzent w prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymał wiele nagród, w tym ministra edukacji narodowej.

Od ponad 30 lat prowadzi pracę wychowawczą wśród młodzieży. Był jednym z twórców niezależnego ruchu harcerskiego w 1980 r., w szczególności w ramach Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). W stanie wojennym i później pracował w kierownictwie konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Za tę działalność poszkodowany przez ustrój komunistyczny. Współorganizator, a od 2004 r. - przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR).

Autor wielu artykułów i raportów o wychowaniu oraz o sytuacji dzieci i młodzieży. Współautor "Raportu o sytuacji polskich rodzin" i "Programu polityki prorodzinnej państwa". Opiniodawca wielu ustaw, rozporządzeń i programów rządowych dotyczących edukacji, wychowania i młodzieży.

Za pracę niepodległościową otrzymał w 1990 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z rąk prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma troje dzieci.


Oświadczenia senatorskie      rejestr korzyści

ur. 1955 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prof. dr hab. inż. elektronik, nauczyciel akademicki