Adam Massalski

Adam Massalski

Okręg wyborczy nr 32 (Kielce)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 7 czerwca 1942 r. w Kielcach.

W 1965 r. ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1972 r. uzyskał stopień doktora, a w 1985 r. - stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora uzyskał w 2001 r., a w 2003 r. został mianowany profesorem zwyczajnym.

W latach 1965-1972 pracował w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach. W 1973 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Kielcach, przemianowanej na Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Od 1978 r. kierował Zakładem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, a w latach 1988-1996 - Instytutem Historii WSP. Od 1980 r. nieprzerwanie jest wybierany na członka Senatu tej uczelni. W latach 1990-1993 sprawował obowiązki prorektora, a w latach 1999-2005 był rektorem WSP, przemianowanej na Akademię Świętokrzyską. Kieruje Zakładem Historii Kultury, Nauki i Oświaty w Instytucie Historii. Wykładał też w WSP w Rzeszowie i w WSP w Częstochowie. Od 1996 r. współpracuje z Wszechnicą Świętokrzyską w Kielcach.

W latach 1994-1998 był radnym Rady Miasta Kielc, którą reprezentował w Sejmiku Samorządowym Województwa Kieleckiego.

Przedmiotem jego badań są zagadnienia dotyczące dziejów oświaty i nauki na ziemiach polskich w XIX i XX w., a także historia społeczna i regionalna. Jest autorem licznych publikacji, głównie naukowych.

Członek ZHP od 1957 r., w latach 1973-1977 wchodził w skład Rady Naczelnej ZHP. Od 1965 r. należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego, w którym w latach siedemdziesiątych pełnił funkcję sekretarza i prezesa oddziału kieleckiego. Od 1968 r. jest członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (od 1989 r. - prezes zarządu). Od 1990 r. jako przedstawiciel tego towarzystwa wchodzi w skład Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. W latach 1991-2004 pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego (od 2000 r. - Regionalnego) Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kielcach (2001-2004 - wiceprzewodniczący zarządu głównego, 2002 r. - prezes zarządu głównego). Przez kilka kadencji był członkiem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1942 r.
wykształcenie wyższe
zawód: historyk, nauczyciel akademicki