Zbigniew Włodzimierz Rau

Zbigniew Rau

Okręg wyborczy nr 10 (Piotrków Trybunalski)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 3 lutego 1955 r. w Łodzi.

W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 1982 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych (Wydział Prawa i Nauk Politycznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie), w 1996 r. - doktora habilitowanego, a w 2005 r. - otrzymał tytuł profesora.

W latach 1981-1995 był wykładowcą i stypendystą uniwersytetów brytyjskich, amerykańskich i australijskich. Od 1995 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1997 r. kieruje samodzielnym Zakładem (obecnie Katedra) Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pełni obowiązki pełnomocnika rektora ds. filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Od 2001 r. kieruje Katedrą Filozofii Prawa i Etyki w Wyższej Salezjańskiej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

W 2004 r. został wiceprezesem Stowarzyszenia Proekologicznego Grotniki - Jedlicze - Ustronie PINIA.

Członek NSZZ "Solidarność" od 1980 r.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Nauki i Edukacji (o komisji)

Członek Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Oświadczenia senatorskie           rejestr korzyści

ur. 1955 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prawnik, nauczyciel akademicki