Zbigniew Szaleniec

Zbigniew Szaleniec

Okręg wyborczy nr 31 (Sosnowiec)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 8 grudnia 1954 r. w Zabrzu.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, a w 1997 r. - studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 1974-1990 pracował w kopalniach węgla kamiennego w Rudzie Śląskiej, Mysłowicach, Radzionkowie, Wojkowicach. Od 1990 do 2001 r. pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Czeladzi. W latach 1993-2002 pełnił funkcję doradcy metodycznego dla nauczycieli wychowania fizycznego w powiecie będzińskim z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. W 2002 r. był dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Czeladzi. Przez wiele lat był trenerem drużyn piłkarskich na Śląsku (AKS Chorzów, Ruch Radzionków, Górnik Wojkowice, CKS Czeladź).

W latach 1994-2002 był radnym Rady Miasta Czeladź (1994-1998 - zastępca przewodniczącego). W latach 2002-2005 był zastępcą burmistrza miasta Czeladź, odpowiedzialnym za zarządzanie oświatą, sportem, kulturą i opieką społeczną.

W latach 1994-1996 był członkiem Unii Pracy.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członek Komisji Nauki i Edukacji (o komisji)

Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Członek Komisji Ustawodawczej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1954 r.
wykształcenie wyższe
zawód: mgr sportu - pedagog, pracownik samorządowy - wiceburmistrz