Janina Fetlińska


Janina Fetlińska

zmarła 10.04.2010 r.

Okręg wyborczy nr 15 (Płock)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Zmarła 10 kwietnia 2010 roku

Urodziła się 14 czerwca 1952 r. w Tuligłowach (woj. podkarpackie).

W 1977 r. ukończyła studia na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W 1981 r. w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ukończyła specjalizację I stopnia z medycyny społecznej, a w 1984 r. - specjalizację II stopnia z organizacji ochrony zdrowia. W 1986 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie pielęgniarstwa. W 1991 r. ukończyła Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1971-1973 pracowała w Klinice Chirurgii Szczękowej Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Krakowie. W latach 1977-1991 była kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ciechanowie; w latach 1991-1998 - dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Ciechanowie; w latach 1994-1998 - dyrektorem Biura Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia. W latach 1998-2000 i w 2002 r. była dyrektorem oddziału Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Ciechanowie, a w latach 2000-2002 - dyrektorem tego centrum w Warszawie. W okresie 1996-2003 była wicedyrektorem Instytutu Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Ciechanowie w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. W latach 2002-2005 pracowała jako nauczyciel akademicki i dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.

W latach 1998-2005 była radną powiatu ciechanowskiego.

Była członkinią towarzystw naukowych i społecznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia. Tworzyła i była pierwszym prezesem Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych/Rodzinnych w Polsce. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia i zdrowia publicznego.

Od 2004 r. była członkinią Prawa i Sprawiedliwości, członkinią Ciechanowskiego Zarządu Powiatowego tej partii.

Była mężatką, miała jedno dziecko.


Członkini Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członkini Komisji Nauki i Edukacji (o komisji)

Zastępczyni przewodniczącego Komisji Zdrowia (o komisji)

Oświadczenia senatorskie            rejestr korzyści

ur. 1952 r.
wykształcenie wyższe
zawód: pielęgniarka, nauczyciel akademicki