Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 16.07.2010 r

54. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

12 i 13 maja 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".* Senat w dniu 13 maja 2010 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 2967, 2975
druki senackie nr 861, 861A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Senat w dniu 13 maja 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 2977, do druku nr 2977, 3001
druki senackie nr 859, 859A, 859Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobach medycznych. Senat w dniu 13 maja 2010 r. wprowadził poprawki (28) do ustawy.
druki sejmowe nr 2668 cz. I, 2668 cz. II, 2866, do druku nr 2866, 2866-A
druki senackie nr 867, 867A, 867Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Senat w dniu 13 maja 2010 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr 2855, 2946
druki senackie nr 866, 866A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Senat w dniu 13 maja 2010 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 2870, 2944
druki senackie nr 863, 863A, 863B, 863Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 13 maja 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2856, do druku nr 2856, do druku nr 2856, 2945
druki senackie nr 865, 865A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 13 maja 2010 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 2471, do druku nr 2471, do druku nr 2471, 2839
druki senackie nr 860, 860A, 860Z
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Senat w dniu 13 maja 2010 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 2785, 2909, 2909-A
druki senackie nr 868, 868A, 868Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Senat w dniu 13 maja 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2894, 2912
druki senackie nr 864, 864A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Senat w dniu 13 maja 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2903, do druku nr 2903, 2935
druki senackie nr 862, 862A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Podczas debaty w dniu 12 maja 2010 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
druki senackie nr 762, 762S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2009 roku. Senat w dniu 13 maja 2010 r. zapoznał się z Informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2009 roku.
druk senacki nr 841
więcej informacji o punkcie

 


* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Stenogram z obrad w formacie PDF
 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.