Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2009 roku.

druk senacki nr 841

Informacja została przekazana Senatowi w dniu 30 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2010 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się
11 maja 2010 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.