Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku 27.01.2009 r.

25. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

14 i 15 stycznia 2009 r.

 


1.

Zmiany w składach komisji senackich. Senat w dniu 14 stycznia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 427
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Powołanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska. Senat w dniu 14 stycznia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska.
druk senacki nr 428
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Wybór przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz przewodniczącego Komisji Środowiska.
Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz przewodniczącego Komisji Środowiska.
druk senacki nr 429
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. - projekt pilny
Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1479, 1507
druki senackie nr 421, 421A
uchwała
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 1072, do druków nr 1072 i 1073, 1428
druki senackie nr 409, 409A, 409Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.
Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
druki sejmowe nr 1073, do druków nr 1072 i 1073, 1429, 1429-A
druki senackie nr 410, 410A poprawiony, 410Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej  oraz ich rodzin.
Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 1140, do druku 1140, 1353, 1353-A
druki senackie nr 411, 411A, 411B, 411Z
uchwała
opinia, opinia 2
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 1392, 1397
druki senackie nr 406, 406A, 406Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1326, 1463
druki senackie nr 408, 408A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.
Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy.
druki sejmowe nr 953, 1460, 1460-A
druki senackie nr 412, 412A, 412Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.
Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1184, 1333
druki senackie nr 407, 407A, 407B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1227, do druku 1227, 1366, 1366-A
druki senackie nr 413, 413A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Zmiany w składach komisji senackich
Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 430
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 
     


 

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.