Powołanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska.

druk senacki nr 428

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 13 stycznia 2009 r.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.