Sta Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

druki sejmowe nr 1227, do druku nr 1227, 1366, 1366-A

druki senackie nr 413, 413 A

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa znosi termin roku ustalony od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 września 2007 r., w którym osoby internowane w oparciu o dekret z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym miały możliwość wystąpienia z żądaniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 grudnia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 stycznia 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2008 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 stycznia 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 413 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.