Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.

druki sejmowe nr 953, 1460, 1460-A

druk senacki nr 412, 412 A, 412 Z

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa dostosowuje prawo do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a także zawiera nowelizację niektórych przepisów dotyczących zasad przeprowadzania naboru na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną.

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 grudnia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 stycznia 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2008 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka i Praworządności,

- Komisji Ustawodawczej.

Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się w dniach 8 stycznia i 13 stycznia 2009 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (21) (druk nr 412 A ).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leon Kieres.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5).
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.