Prace Senatu

Druki senackie
od 750 do 799

799

2010-03-08

Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

50

799A

2010-03-10

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

50

799Z

2010-03-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

50

798

2010-03-08

Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.

51

798A

2010-03-10

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.

51

798B

2010-03-09

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.

51

798Z

2010-03-25

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Spraw Zagranicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r..

51

797

2010-02-22

Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

50

797A

2010-03-03

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

50

797Z

2010-03-10

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

50

796

2010-02-22

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

50

796A

2010-03-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

50

796B

2010-03-02

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

50

796Z

2010-03-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

50

795

2010-02-22

Ustawa o służbie więziennej

50

795A

2010-03-09

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o Służbie Więziennej

50

795Z

2010-03-11

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Służbie Więziennej

50

794

2010-02-22

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Ministrów

50

794A

2010-03-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o Radzie Ministrów

50

794Z

2010-03-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o Radzie Ministrów

50

793

2010-02-22

Ustawa o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

50

793A

2010-03-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

50

793Z

2010-03-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

50

792

2010-02-22

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

50

792A

2010-03-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

50

791

2010-02-22

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

50

791A

2010-03-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

50

790

2010-02-22

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

50

790A

2010-03-03

Sprawozdanie Komisja Gospodarki Narodowej o  ustawie o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

50

789

2010-02-22

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

50

789A

2010-03-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej ustawie o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

50

789A

2010-03-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

50

789Z

2010-03-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

50

788

2010-02-22

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

50

788A

2010-03-03

Sprawozdanie Komisji Budżety i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

50

787

2010-02-22

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

50

787A

2010-03-03

Sprawozdanie Komisji Budżety i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

50

786

2010-02-22

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

50

786A

2010-03-03

Sprawozdanie Komisji Budżety i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

50

785

2010-02-22

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

50

785A

2010-03-03

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

50

784

2010-02-18

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

52

784S

2010-03-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

52

784X

2010-03-26

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

52

783

2010-02-17

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

49

783A

2010-02-17

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

49

783Z

2010-02-18

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

49

782

2010-02-17

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

50

782S

2010-03-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

50

781

2010-02-17

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich

49

780

2010-02-16

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2009 roku (podczas Prezydencji szwedzkiej).

49

779

2010-02-12

Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

50

779A

2010-03-04

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

50

779B

2010-03-05

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o ustawie o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

50

778

2010-02-12

Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

50

778A

2010-03-03

Sprawozdanie Komisja Gospodarki Narodowej o ustawie o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

50

778Z

2010-03-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

50

777

2010-02-12

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

50

777A

2010-02-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

50

777B

2010-02-17

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

50

776

2010-02-12

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

50

776A

2010-02-16

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

50

775

2010-02-12

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.

49

775A

2010-02-16

Sprawozdanie Komisji Zdrowia, Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.

49

775Z

2010-02-17

Sprawozdanie Komisji Zdrowia, Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

49

774

2010-02-12

Ustawa o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

49

774A

2010-02-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

49

773

2010-02-12

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.

49

773A

2010-02-16

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.

49

773B

2010-02-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.

49

772

2010-02-12

Ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

50

772A

2010-03-03

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

50

771

2010-02-04

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich

49

770

2010-02-03

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego wniosku Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza

48

769

2010-01-26

Projekt ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

769S

2010-02-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej o projekcie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

768

2010-01-25

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.

49

768A

2010-02-02

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.

49

768B

2010-02-03

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.

49

768C

2010-02-04

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.

49

767

2010-01-25

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

49

767A

2010-02-02

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

49

766

2010-01-25

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

49

766A

2010-02-02

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

49

765

2010-01-25

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

49

765A

2010-02-02

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

49

764

2010-01-25

Ustawa o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

49

764A

2010-02-10

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

49

764Z

2010-02-17

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

49

763

2010-01-25

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

49

763A

2010-02-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty

49

763B

2010-02-04

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty

49

762

2010-01-15

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

54 56

762S

2010-04-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.

54 56

762X

2010-05-21

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

56

761

2010-01-15

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

59

761S

2010-05-31

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 761)

59

760

2010-01-08

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r.

48

760A

2010-01-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r.

48

760B

2010-01-28

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r.

48

759

2010-01-08

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

48

759A

2010-01-21

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

48

758

2010-01-08

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

48

758A

2010-01-21

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

48

758Z

2010-02-04

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

48

757

2010-01-08

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

48

757A

2010-01-21

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

48

757B

2010-01-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

48

756

2010-01-08

Ustawa o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

48

756A

2010-01-28

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

48

755

2010-01-08

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

48

755A

2010-02-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

48

755Z

2010-02-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

48

754

2010-01-08

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

48

754A

2010-01-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

48

754B

2010-01-28

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

48

753

2010-01-08

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

48

753A

2010-01-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

48

753B

2010-01-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

48

753Z

2010-02-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

48

752

2010-01-08

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

48

752A

2010-01-28

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

48

752B

2010-02-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

48

752Z

2010-02-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

48

751

2010-01-08

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

48

751A

2010-01-28

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

48

751Z

2010-02-03

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

48

750

2010-01-08

Ustawa o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych

48

750A

2010-01-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych

48

750B

2010-01-28

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych

48

750Z

2010-02-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych

48