Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 19.02.2010 r

49. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

17 i 18 lutego 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.- projekt pilny
Senat w dniu 18 lutego 2010 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.

druk sejmowy nr  2667
druki senackie nr 775, 775 A, 775 Z
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.
Senat w dniu 18 lutego 2010 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

druki sejmowe nr 2574, 2626, 2626-A
druki senackie nr 764, 764 A, 764 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Senat w dniu 18 lutego 2010 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

druki sejmowe nr 2296, do druku 22962610
druki senackie nr 765, 765 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Senat w dniu 18 lutego 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 1017, do druku 1017, do druku 1017, 2253, do druku 2253, 2651
druki senackie nr 767, 767 A 
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Senat w dniu 18 lutego 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 2583, do druku 2583, do druku 25832632
druki senackie nr 766, 766 A 
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.
Senat w dniu 18 lutego 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 2438, do druku 2438, 2649
druki senackie nr 763, 763A, 763 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Senat w dniu 18 lutego 2010 r. wprowadził poprawki (34) do ustawy.

druki sejmowe nr 2590, 2590, do druku 2590, do druku 2590, 2708
druki senackie nr 774, 774A
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.
Senat w dniu 18 lutego 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 2615,  2631
druki senackie nr 768, 768 A, 768 B, 768 C
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.
Senat w dniu 18 lutego 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 2677,  2688
druki senackie nr 773, 773 A, 773 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.
Podczas debaty w dniu 17 lutego 2010 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.

druki senackie nr 733, 733 S
więcej informacji o punkcie

 

11.

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2009 roku (podczas Prezydencji szwedzkiej).
Senat w dniu 17 lutego 2010 r. zapoznał się z Informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2009 roku (podczas Prezydencji szwedzkiej).

druk senacki nr 780
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
Senat w dniu 18 lutego 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 2759, do druku 2759,  2773, do druku 2773, do druku 2773
druki senackie nr 783, 783 A, 783 Z
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

13.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 18 lutego 2010 r. podjął uchwały:
- w sprawie zmian w składzie komisji senackich,
- w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

druki senackie nr 771, 781
uchwała
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.