Posiedzenia Senatu
)

Ostatnia zmiana pliku: 21.04.2010 r.

48. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

3 i 4 lutego 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 4 lutego 2010 r. wprowadził poprawki (22) do ustawy.
druki sejmowe nr 2110, do druku nr 2110, do druku nr 2110
druki senackie nr 749, 749 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych. Senat w dniu 4 lutego 2010 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr 2480, 2581
druki senackie nr 750, 750 A, 750 B, 750 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Senat w dniu 4 lutego 2010 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 1810, 2606, 2606-A
druki senackie nr 751, 751 A, 751 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Senat w dniu 4 lutego 2010 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 2001, do druku nr 2001, 2607
druki senackie nr 752, 752 A, 752 B, 752 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska. Senat w dniu 4 lutego 2010 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 1854, do druku nr 1854, do druku nr 1854, do druku nr 1854, 2115, do druku nr 2115, do druku nr 2115, do druku nr 2115, 2601
druki senackie nr 754, 754 A, 754 B
uchwała
opinia
opinia
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Senat w dniu 4 lutego 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr  2365, do druku nr 2365, do druku nr 2365, do druku nr 2365, 2368, do druku nr 2368, do druku nr 2368, do druku nr 2368, do druku nr 2368, 2589
druki senackie nr 753, 753 A, 753 B, 753 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 4 lutego 2010 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
druki sejmowe nr 2401, do druku 2401, do druku 2401, do druku 2401, do druku 2401, 2593, 2593-A
druki senackie nr 755, 755 A, 755 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 4 lutego 2010 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 2316, 2592
druki senackie nr 757, 757 A, 757 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Senat w dniu 4 lutego 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 2486, do druku nr 2486, 2598, 2598-A
druki senackie nr 758, 758A, 758 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego wniosku Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza. Senat w dniu 3 lutego 2010 r. podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza.
druk senacki nr 770
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Senat w dniu 4 lutego 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2468, do druku nr 2468, 2602
druki senackie nr 759, 759A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. Senat w dniu 4 lutego 2010 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 1691, do druku nr 1691, 1791, do druku nr 1791, 1791-A
druki senackie nr 756, 756 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r. Senat w dniu 4 lutego 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2543, 2587
druki senackie nr 760, 760 A, 760 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

14.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie poszanowania Krzyża. Senat w dniu 4 lutego 2010 r. podjął uchwałę w sprawie poszanowania Krzyża.
druki senackie nr 748, 748 O, 748 P
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

15.

Drugie czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzyża. Senat w dniu 4 lutego 2010 r. nie podjął uchwały i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
druki senackie nr 721, 721 O, 721 P
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.