Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 15.06.2010 r

50. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

10, 11 i 12 marca 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.* Senat w dniu 12 marca 2010 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 2784, 2792
druki senackie nr 809, 809 A, 809 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2635, 2672
druki senackie nr 772, 772 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2636, 2673, 2673-A
druki senackie nr 797, 797 A, 797 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Służbie Więziennej. Senat w dniu 12 marca 2010 r. wprowadził poprawki (36) do ustawy.
druki sejmowe nr 2062, do druku nr 2062, do druku nr 2062, do druku nr 2062, 2710, 2710-A
druki senackie nr 795, 795 A, 795 Z
uchwała
opinia 1
opinia 2
opinia 3
opinia 4
opinia 5
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu. Senat w dniu 12 marca 2010 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 2213, do druku nr 2213, do druku nr 2213, 2464
druki senackie nr 779, 779 A, 779 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Senat w dniu 12 marca 2010 r. wprowadził poprawki (22) do ustawy.
druki sejmowe nr 1997, do druku 1997, do druku 1997, do druku 1997, 2765
druki senackie nr 791, 791 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych. Senat w dniu 12 marca 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 2548, do druku nr 2548, do druku nr 2548, 2650, 2650-A
druki senackie nr 778, 778 A, 778 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2685, 2768, 2768-A
druki senackie nr 790, 790 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1480, do druku 1480, 2733, do druku 2733
druki senackie nr 789, 789 A, 789 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2712, 2787, do druku 2787
druki senackie nr 793, 793 A, 793 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2211, do druku nr 2211, 2788
druki senackie nr 792, 792 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 12 marca 2010 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 339, do druku 339, do druku 339, do druku 339, do druku 339, 1405, do druku 1405, do druku 1405, do druku 1405, do druku 1405, do druków 1405, 1734, 1306 i 1421, 1566, do druku 1566, do druku 1566, 1306, do druku 1306, do druku 1306, 1725, do druku 17252696
druki senackie nr 785, 785 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1734, do druku 17342697
druki senackie nr 786, 786 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1370, do druku 1370, 1370-A, do druku 1370-A, 2750
druki senackie nr 788, 788 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1346, do druku 1346, do druku 1346, 2751
druki senackie nr 787, 787 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1894, do druku nr 1894, 2454, 2680, 2680-A
druki senackie nr 794, 794 A, 794 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 12 marca 2010 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 2059, 2674, 2674-A
druki senackie nr 796, 796 A, 796 B, 796 Z
uchwała
opinia
materiał informacyjny
więcej informacji o punkcie

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Senat w dniu 12 marca 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 2657, 2693
druki senackie nr 776, 776 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2786, do druku nr 2786, 2824
druki senackie nr 810, 810 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2743, do druku nr 2743, 2796,
druki senackie nr 801, 801 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

21.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2683, 2795
druki senackie nr 799, 799 A, 799 Z
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

22.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2639, 2687
druki senackie nr 777, 777 A, 777 B
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

23.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 380, 380 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

24.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy..
druki senackie nr 729, 729 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

25.

Drugie czytanie projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął projekt ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 769, 769 S
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

26.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Senat w dniu 12 marca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
druki senackie nr 782, 782 S
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

27.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa. Senat w dniu 12 marca 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 733, 733 S, 733 X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.