Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 15.06.2010 r

51. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

25 i 26 marca 2010 r.1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Senat w dniu 26 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2562-cz.1, 2562-cz.2, 2701, 2701-A
druki senackie nr 803, 803 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Senat w dniu 26 marca 2010 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy..
druki sejmowe nr 1030, do druku nr 1030, do druku nr 1030, 2706, 2706 A
druki senackie nr 802, 802 A, 802 Z,
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 26 marca 2010 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 2806, 2828
druki senackie nr 817, 817 A, 817 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw. Senat w dniu 26 marca 2010 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 2732, 2790
druki senackie nr 807, 807 A, 807 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Senat w dniu 26 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2694, 2758, 2758-A
druki senackie nr 804, 804 A, 804 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Senat w dniu 26 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2703, 2767
druki senackie nr 808, 808 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach. Senat w dniu 26 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2731, 2793
druki senackie nr 806, 806 A, 806 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Senat w dniu 26 marca 2010 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
druki sejmowe nr 2702, do druku nr 2702, 2794, 2794-A
druki senackie nr 800, 800 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej. Senat w dniu 26 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 911, do druku 911, 2780
druki senackie nr 805, 805 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. Senat w dniu 26 marca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2736, 2783, do druku 2787
druki senackie nr 798, 798 A, 798 B, 798 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

11.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Podczas debaty w dniu 25 marca 2010 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
druki senackie nr 784, 784 S
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.