Prace Senatu

Druki senackie
od 650 do 699

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

699

2009-11-09

Ustawa o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

45

699A

2009-11-20

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

45

699Z

2009-12-03

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

45

698

2009-11-09

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

45

698A

2009-11-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

45

698B

2009-11-26

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

45

698Z

2009-12-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

45

697

2009-11-09

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

44

697A

2009-11-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

45

697B

2009-11-26

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

45

697C

2009-12-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

45

697Z

2009-12-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

45

696

2009-11-09

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy

45

696A

2009-11-18

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

45

696B

2009-11-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

45

696C

2009-11-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

45

695

2009-11-09

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

45

695A

2009-11-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

45

695B

2009-11-26

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

45

695Z

2009-12-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

45

694

2009-11-03

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Norberta Krajczego

44

693

2009-10-23

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

44

693A

2009-11-04

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

44

693B

2009-11-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu I Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

44

693Z

2009-11-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,

44

692

2009-10-23

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

44

692A

2009-11-04

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

44

692B

2009-11-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

44

692Z

2009-11-19

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

44

691

2009-10-23

Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.

44

691A

2009-11-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.

44

691B

2009-11-05

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.

44

690

2009-10-23

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

44

690A

2009-11-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej

44

690B

2009-11-04

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej

44

689

2009-10-23

Ustawa o izbach lekarskich

44

689A

2009-11-04

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o izbach lekarskich

44

688

2009-10-23

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

44

688A

2009-10-29

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

44

688B

2009-11-04

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

44

688Z

2009-11-18

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

44

687

2009-10-23

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

44

687A

2009-11-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

44

687Z

2009-11-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

44

686

2009-10-23

Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

686A

2009-11-03

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

685

2009-10-23

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

685A

2009-10-29

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

684

2009-10-23

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

44

684A

2009-11-03

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

44

683

2009-10-23

Ustawa o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów

44

683A

2009-11-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów

44

683B

2009-11-05

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów

44

682

2009-10-23

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

44

682A

2009-11-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

44

682B

2009-11-05

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

44

681

2009-10-23

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję

44

681A

2009-11-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję

44

681B

2009-11-05

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję

44

680

2009-10-15

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

680S

2009-11-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

679

2009-10-12

Ustawa o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku.

43

679A

2009-10-14

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o  ustawie o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku.

43

679B

2009-10-27

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku

43

678

2009-10-12

Ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r.

43

678A

2009-10-14

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r.

43

678B

2009-10-27

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r.

43

677

2009-10-12

Ustawa o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

43

677A

2009-10-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

43

677B

2009-10-29

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

43

677Z

2009-11-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

43

676

2009-10-12

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

43

676A

2009-10-27

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

43

676B

2009-10-28

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

43

676Z

2009-11-04

Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

43

675

2009-10-12

Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

43

675A

2009-10-15

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

43

674

2009-10-12

Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie.

43

674A

2009-10-27

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o nasiennictwie

43

674Z

2009-11-04

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o nasiennictwie

43

673

2009-10-12

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego.

43

673A

2009-10-21

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego

43

673B

2009-10-22

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego

43

672

2009-10-07

Projekt uchwały w sprawie uczczenia 25. rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki

42

672O

2009-10-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie uczczenia 25. rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki

42

671

2009-09-28

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

41

671A

2009-10-06

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

41

671Z

2009-10-07

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

41

670

2009-09-28

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

42

670A

2009-10-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

42

670Z

2009-10-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

42

669

2009-09-28

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw

42

669A

2009-10-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw

42

669Z

2009-10-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw

42

668

2009-09-28

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

42

668A

2009-10-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

42

668B

2009-10-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

42

668Z

2009-10-22

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

42

667

2009-09-28

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

42

667A

2009-10-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

42

667Z

2009-10-21

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

42

666

2009-09-28

Ustawa o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

42

666A

2009-10-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

42

666Z

2009-10-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

42

665

2009-09-28

Ustawa o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.

42

665A

2009-09-30

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.

42

665B

2009-09-30

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.

42

664

2009-09-28

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.

664A

2009-10-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.

664B

2009-10-06

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.

663

2009-09-28

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

42

663A

2009-10-06

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

42

663B

2009-10-06

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

42

662

2009-09-28

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

662A

2009-10-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej

661

2009-09-28

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

42

661A

2009-10-06

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

42

661Z

2009-10-22

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

42

660

2009-09-28

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

42

660A

2009-10-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

42

660B

2009-10-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

42

660Z

2009-10-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

42

659

2009-09-28

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

659A

2009-10-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

659B

2009-10-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

658

2009-09-28

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

658A

2009-10-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

658B

2009-10-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

657

2009-09-28

Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

42

657A

2009-19-15

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

42

657Z

2009-10-20

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

42

656

2009-09-28

Ustawa o zmianie ustawy o Policji

42

656A

2009-10-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o policji

42

656B

2009-10-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o Policji

42

655

2009-09-24

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

655S

2009-11-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

654

2009-09-24

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

654S

2009-11-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

653

2009-09-22

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich

40

652

2009-09-10

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

652W

2009-11-18

Wycofanie podpisu pod projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk senacki 652).

651

2009-09-11

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

651A

2009-09-22

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

651B

2009-09-22

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

650

2009-09-11

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r.

650A

2009-09-22

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r.

650B

2009-09-22

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r.