Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  34. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o łączne rozpatrzenie punktów osiemnastego i dziewiętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o łączne rozpatrzenie punktów osiemnastego i dziewiętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
senator Czesław Rybka
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej
senator Bogdan Lisiecki
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego czwartego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1  Senator Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Lewandowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Budownictwa
sekretarz stanu Piotr Styczeń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Jaroch
 1 1Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 1Dyskusja Senator Adam Biela
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 1 1Dyskusja Senator Czesław Żelichowski
 1 1Dyskusja Senator Władysław Mańkut
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Marek Waszkowiak
 1 1Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o licencji syndyka
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Beata Kempa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 2 Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Beata Kempa
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o lekarzu sądowym
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Anna Kurska
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Beata Kempa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 1 3Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 1 3Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Beata Kempa
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Mirosława Nykiel
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Marcin Korolec
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Mirosława Nykiel
 1 5Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 1 5Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 5Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 5Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 5Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Przemysław Alexandrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Mańkut
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Marek Rocki
 1 6Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 6Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ryszard Ciecierski
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie  Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Rau
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Rau
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Rau
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Rau
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra nauki i szkolnictwa wyższego
minister Michał Seweryński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Seweryński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 8Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Seweryński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 8Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Seweryński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 8Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Seweryński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Seweryński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 1 8Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Seweryński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 8Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Seweryński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Seweryński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Seweryński
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 8Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 8Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 1 8Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 1 8Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 2 8Dyskusja Senator Urszula Gacek
 2 8Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 2 8Dyskusja Senator Marian Miłek
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marian Miłek
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
podsekretarz stanu Krzysztof Kurzydłowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krzysztof Kurzydłowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krzysztof Kurzydłowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krzysztof Kurzydłowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krzysztof Kurzydłowski
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Senator Piotr Wach
 2 9Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 2 9Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 2 9Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 2 9Dyskusja Senator Ryszard Bender
 2 9Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 2 9Dyskusja Senator Piotr Wach
 2 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 9 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
podsekretarz stanu Krzysztof Kurzydłowski
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punktów siedemnastego, osiemnastego i dziewiętnastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
senator Jerzy Chróścikowski
 2 Porzadek obrad Senator Antoni Szymański
 2 Porzadek obrad Senator Zbigniew Szaleniec
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Mirosław Mielniczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Mirosław Mielniczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy Mirosław Mielniczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Mirosław Mielniczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Mirosław Mielniczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Mirosław Mielniczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Mirosław Mielniczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Mirosław Mielniczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Mirosław Mielniczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Mirosław Mielniczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Mirosław Mielniczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Mirosław Mielniczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Mirosław Mielniczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Mirosław Mielniczuk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Mirosław Mielniczuk
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 210Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 210Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 210Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 210Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 210Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 210Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 210Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 10 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Mirosław Mielniczuk
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Mirosław Mielniczuk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Mirosław Mielniczuk
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Henryk Kowalczyk
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Mańkut
 217Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 218  Punkty osiemnasty i dziewiętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 218Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Henryk Kowalczyk
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Senator Paweł Michalak
 218Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 218Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 218Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 212Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 212Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 212Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 212Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Marek Rocki
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Rocki
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Rocki
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Rocki
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jacek Sauk
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Rocki
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jacek Sauk
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Rocki
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Rocki
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Rocki
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Rocki
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Rocki
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Rocki
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Rocki
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu
sekretarz stanu Bogusław Kowalski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jacek Sauk
 213Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Bogusław Kowalski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 213Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Bogusław Kowalski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 213Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Bogusław Kowalski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 213Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Bogusław Kowalski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 213Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Bogusław Kowalski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 213Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Bogusław Kowalski
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Andrzej Person
 213Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 213Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 213Dyskusja Senator Marek Rocki
 213Dyskusja Senator Anna Kurska.
 213Dyskusja Senator Piotr Wach
 213Dyskusja Senator Ryszard Bender
 213Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 213Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 213Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Jacek Sauk
 214Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podsekretarz stanu Tomasz Merta
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Arkadiusz Huzarek
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Czesław Rybka
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Rybka
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie pełniacego obowiązki dyrektora Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
pełniący obowiązki dyrektora Krzysztof Kondrat
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności w Ministerstwie Obrony Narodowej
zastępca dyrektora Jerzy Gutowski
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Franciszek Adamczyk
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
 220Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 220Dyskusja Otwarcie dyskusji
 220Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 220Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 220Dyskusja Senator Antoni Szymański
 220Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 220Dyskusja Senator Urszula Gacek
 220Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 220Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 220Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 220Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 220Dyskusja Senator Anna Kurska
 220Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 220Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 220Dyskusja Senator Antoni Szymański
 220Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 220  Do kont. pkt. 20 Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
 222  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: wybór członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 222Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Benedykt Czuma
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Boroń
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Mańkut
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Mańkut
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Jacek Sauk
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 222Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 222Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 22 Kandydat na Członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Teofil Wojciechowski
 321  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w roku 2006
 321  Senator Jarosław Gowin
 321Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Mańkut
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Ślusarz
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Rybka
 321Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 321Dyskusja Otwarcie dyskusji
 321Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 321Dyskusja Senator Sławomir Sadowski
 321Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 321Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 321Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 321Dyskusja Senator Antoni Szymański
 321Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 321Dyskusja Senator Anna Kurska
 321Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 321Dyskusja Senator Jadwiga Rudnicka
 321Dyskusja Senator Jarosław Chmielewski
 321Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 321Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 3 2  Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 3 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
senator Jerzy Chróścikowski
 3 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: trzecie  czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
senator Jerzy Chróścikowski
 3 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 3 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 3 2Sprawozdania Do kont. pkt. 2 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 3 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 3 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o licencji syndyka
 3 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 3 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 3 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 3 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o lekarzu sądowym
 3 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 3 4Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 20
 3 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 3 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 3 5Sprawozdania Do kont. pkt. 5 Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 3   Senator Andrzej Mazurkiewicz
 3 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 3 5Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 21
 3 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
 3 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 3 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 3 6Sprawozdania Senator Marek Rocki
 3 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 22, 23, 24, 25, 26
 3 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 3 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 3 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 3 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 27, 28, 29
 3 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 3 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 3 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 3 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
 3 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 3 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 3 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Marian Miłek
 3 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
 3 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki
 310  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 310Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 310Sprawozdania Senator Rafał Ślusarz
 310Sprawozdania Senator Mieczysław Augustyn
 310Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
 310Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 311  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 311Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
 311Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 312  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 312Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 86
 312Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 313  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 313Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Marek Rocki
 313Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 87, 88, 89, 90, 91, 92
 313Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
 314  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 314Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 93
 314Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
 315  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 315Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 94
 315Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej
 316  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 316Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 95, 96, 97, 98, 99
 316Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
 317  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 317Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 100, 101, 102, 103
 317Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 320  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 320  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
 320Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 320Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
 320Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
 323  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 323Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 323Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 112, 113, 114, 115
 323Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 324  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 324Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 324Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 116, 117, 118, 119
 324Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 322  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 322Głosowanie Tajne głosowanie
 322Głosowanie Do kont. pkt. 22 Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 3   Senator Krzysztof Putra
 322  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 322Głosowanie Głosowanie tajne
 322Głosowanie Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 3 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Adam Biela
 3 1Sprawozdania Senator Jerzy Szmit
 3 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
 3 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Anna Kurska
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Żelichowski
 3   Zamknięcie posiedzenia
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Płażyńskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Płażyńskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Mańkuta
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Mańkuta
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Massalskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Jana Szafrańca i Ludwika Zalewskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Marię Pańczyk-Pozdziej
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Gowina
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Gowina
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Jadwigę Rudnicką
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Jadwigę Rudnicką
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Kaweckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Kaweckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Kaweckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Kaweckiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Franciszka Adamczyka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Romaszewskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Stefana Niesiołowskiego i Andrzeja Owczarka
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Chmielewskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Boronia
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Boronia
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Boronia
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Szaleńca
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Szaleńca

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.