Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku.

druki sejmowe nr 4128, 4177

druki senackie nr 1233, 1233 A, 1233 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa ma na celu wypowiedzenie Konwencji, która nie może być realizowana przez Polskę ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej i dostosowanie prawa polskiego do ustawodawstwa unijnego dotyczącego równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Sejm uchwalił ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 maja 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 czerwca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 30 maja 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1233 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 7 i 8 czerwca 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1233 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.