Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku.

druki senackie nr 1153, 1153 S

Sprawozdanie zostało przekazane do Senatu w dniu 25 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 marca 2011 r. skierował sprawozdanie do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyło się 11 maja 2011 r.

Komisja wnosi o odrzucenie Sprawozdania (druk nr 1153 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Borys-Damięcka.