Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

druki sejmowe nr 2163, 2190, 2190-A

druki senackie nr 631, 631 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych w zakresie projektu zmiany ustawy budżetowej został upoważniony Minister Finansów.

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 17 lipca 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 lipca 2009 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia opinii komisji senackich oraz przygotowania sprawozdania w tej sprawie odbyło się 24 lipca 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 631 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.