Klub Parlamentarny
Polskiego Stronnictwa Ludowego

Koło Senatorskie