Rozmiar: 16968 bajtów

Marian Kwiatkowski

Senator z województwa zamojskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa LudowegoCzłonek:
Komisji Ochrony Środowiska
[o komisji]
Komisji Rolnictwa
[o komisji]

Biogram