Rozmiar: 14495 bajtów

Czesław Jacenty Krakowski

Senator z województwa płockiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa LudowegoCzłonek:
Komisji Gospodarki Narodowej (do 15.09.95 r.)
[o komisji]
Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
[o komisji]

Biogram