Rozmiar: 13373 bajtów

Jan Antonowicz

Senator z województwa ciechanowskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego

Senator II kadencji Senatu RP


Członek:
Komisji Rolnictwa
[o komisji]
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim (od 25.07.97 r.)
[o komisji]

Biogram