Rozmiar: 15489 bajtów

Ryszard Ochwat

Senator z województwa tarnowskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa LudowegoPrzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
[o komisji]
Członek:
Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
[o komisji]
Podkomisji do spraw Integracji Europejskiej
[o komisji]

Biogram