Rozmiar: 14447 bajtów

Adam Andrzej Daraż

Senator z województwa rzeszowskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego


Zastępca przewodniczącego Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych [o komisji]
Członek:
Komisji Ochrony Środowiska (od 30.05.96 r.)
[o komisji]
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (do 12.11.93 r.)
[o komisji]
Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą (do 30.05.96)
[o komisji]
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego
[o komisji]

Biogram