Rozmiar: 14470 bajtów

Władysław Piotr Lipczak

Zmarł 14.03.2001 r.

Senator z województwa częstochowskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa LudowegoCzłonek:
Komisji Rolnictwa
[o komisji]
Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
[o komisji]

Biogram