Rozmiar: 17170 bajtów

Jan Stypuła
Zmarł 9.06.2001 r.

Senator z województwa łomżyńskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa LudowegoCzłonek:
Komisji Rolnictwa
[o komisji]
Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim (od 25.07.97 r.)
[o komisji]

Biogram