Rozmiar: 15001 bajtów

Jan Sęk

Senator z województwa lubelskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictw Ludowego


Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą [o komisji]
Członek:
Komisji Gospodarki Narodowej (od 14.02.97 r.)
[o komisji]
Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych (od 12.11.93 r. do 15.07.94 r.)
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim
[o komisji]

Biogram