Rozmiar: 16572 bajtów

Jerzy Chorąży
Zmarł 15.12.2002 r.

Senator z województwa bialskopodlaskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego


Członek:
Komisji Ochrony Środowiska (od 4.11.94 r.)
[o komisji]
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (do 4.11.94 r.)
[o komisji]
Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych [o komisji]
Podkomisji do spraw Integracji Europejskiej [o komisji]

Biogram