Rozmiar: 12068 bajtów

Jerzy Derkacz

Senator z województwa zamojskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego


Zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia [o komisji]

Biogram