Rozmiar: 17896 bajtów

Anna Olejnicka-Górczewska

Senator z województwa konińskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa LudowegoCzłonek:
Komisji Nauki i Edukacji Narodowej
[o komisji]
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
[o komisji]

Biogram