Rozmiar: 16503 bajtów

Mieczysław Włodyka

Zmarł 14.02.2017 r.
Senator z województwa słupskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego

Senator II kadencji Senatu RP


Zastępca przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska [o komisji]
Członek:
Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą (od 4.11.94 r.)
[o komisji]
Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych (do 1.06.94 r.)
[o komisji]

Biogram