Rozmiar: 16200 bajtów

Adam Woś

Senator z województwa przemyskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego


Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]
Członek:
Komisji Ochrony Środowiska
[o komisji]

Biogram