Rozmiar: 15211 bajtów

Stefan Józef Pastuszka

Senator z województwa kieleckiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego


Zastępca przewodniczącego Komisji Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu [o komisji]
Zastępca przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (od 9.11.93 r.) [o komisji]
Członek:
Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych (od 12.11.93 r. do 14.07.95 r.)
[o komisji]
Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą (do 12.11.93 r.)
[o komisji]

Biogram