Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 8.08.2011 r.

78. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

8 i 9 czerwca 2011 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 9 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3939, do druku nr 3939, do druku nr 3939, do druku nr 3939, 4109, 4109-A
druki senackie nr 1214, 1214 A, 1214 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
Senat w dniu 9 czerwca 2011 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 3937, do druku nr 3937, do druku nr 3937, 4110, 4110-A
druki senackie nr 1215, 1215 A, 1215 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
Senat w dniu 9 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3883,, , 4021, 4021-A
druki senackie nr 1220, 1220 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 9 czerwca 2011 r. wprowadził poprawki (20) do ustawy.
druki sejmowe nr 3670, do druku nr 3670, do druku nr 3670, do druku nr 3670, do druku nr 3670, do druku nr 3670, do druku nr 3670, 4097, 4097-A
druki senackie nr 1222, 1222 A, 1222 B, 1222 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 9 czerwca 2011 r. wprowadził poprawki (56) do ustawy.
druki sejmowe nr 2113, do druku nr 2113, do druku nr 2113, do druku nr 2113, do druku nr 2113, do druku nr 2113, 4087, do druku nr 4087,4087-A, do druku nr 4087-A
druki senackie nr 1223, Do druku nr 1223, 1223 A, 1223 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.
Senat w dniu 9 czerwca 2011 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
druki sejmowe nr 4016, do druku nr 4016, do druku nr 4016, 4137, do druku nr 4137
druki senackie nr 1216, 1216 A, 1216 B, 1216 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Senat w dniu 9 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3657, do druku nr 3657, 4017, 4017-A
druki senackie nr 1221, 1221 A 
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa.
Senat w dniu 9 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1411, do druku nr 1411, 2263, 2263-A
druki senackie nr 1224, 1224 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.
Senat w dniu 9 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4045, 4139
druki senackie nr 1217, 1217 A, 1217 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r.
Senat w dniu 9 czerwca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4046, 4140
druki senackie nr 1218, 1218 A, 1218 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Senat w dniu 9 czerwca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1212, 1212 S, 1212 X
uchwała
więcej informacji o punkcie

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 9 czerwca 2011 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
druki sejmowe nr 4123, 4226, 4226 A
druki senackie nr 1235, 1235 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

13.

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2010 roku.
Senat w dniu 9 czerwca 2011 r. zapoznał się z Informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2010 roku.
druk senacki nr 1178
więcej informacji o punkcie

14.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 9 czerwca 2011 r. i podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 1238
uchwała


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z drugiego dnia obrad w formacie pdf (wersja robocza)

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.