Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

druki sejmowe nr 3937, do druku nr 3937, 4110, 4110-A

druki senackie nr 1215, 1215 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.

Ustawa określa:

    • zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
    • organy właściwe w sprawach przygotowania i realizacji tego rodzaju inwestycji,
    • podział korzyści pomiędzy gminami z tytułu realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych.

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 13 maja 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Środowiska,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 24 maja 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 1215).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.