Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku 6.02.2009 r.

26. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

4 i 5 lutego 2009 r.

 


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 1327, do druku 1327, 1483, 1483-A
druki senackie nr 420, 420A, 420Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
druki sejmowe nr 1273, 1536
druki senackie nr 426, 426A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
druki sejmowe nr 1148, do druku 1148, 1503
druki senackie nr 424, 424A, 424Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1412, do druku 1412, 1477
druki senackie nr 419, 419A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 1282, 1476, 1476-A
druki senackie nr 422, 422A, 422B, 422Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 605, do druku 605, 1343, 1569, do druku 1569, 1569-A
druki senackie nr 431, 431A, 431B, 431Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1517, 1546
druki senackie nr 442, 442A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1132, do druku 1132, 1133, 1478
druki senackie nr 423, 423A, 423Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1272, 1489
druki senackie nr 418, 418A, 418B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1134, do druku 1134, 1502
druki senackie nr 417, 417 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1449, 1490
druki senackie nr 425, 425A, 425B
uchwała
opinia
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. przyjął projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 381, 381S
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań w obronie prześladowanych chrześcijan w Indiach. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. podjął uchwałę w sprawie obrony chrześcijan prześladowanych w Indiach.
druki senackie nr 415, 415O
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Zmiany w składzie komisji senackich. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. podjął uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 446
druk senacki nr 449
uchwała, uchwała
Więcej informacji o punkcie

 


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

 

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.