Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

druki sejmowe nr 1327, do druku 1327, 1483, 1483-A

druki senackie nr 420, 420 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa określa zasady oraz formy udzielania przez Skarb Państwa wsparcia bankom, funduszom inwestycyjnym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych lub zakładom ubezpieczeń, mającym siedzibę w Polsce, które są zagrożone utratą płynności.

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 stycznia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lutego 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 stycznia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 21 stycznia 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 420 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Woźniak.