Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań w obronie prześladowanych chrześcijan w Indiach.

druki senackie nr 415, 415 O

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Stanisław Zając.

Marszałek Senatu w dniu 24 grudnia 2008 r. skierował projekt uchwały do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Spraw Zagranicznych.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 13 stycznia 2009 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 415 O).

Sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych będzie senator Władysław Sidorowicz.

Sprawozdawcą mniejszości połączonych komisji będzie senator Witold Idczak.