Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

druki sejmowe nr 1517 i 1546

druki senackie nr 442, 442 A

Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej - senator Stanisław Jurcewicz.