Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

druki sejmowe nr 1449, 1490

druki senackie nr 425, 425 A, 425 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 stycznia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lutego 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 stycznia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 13 stycznia 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 425 A ).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Rachoń.

 

Ponadto Marszałek Senatu w dniu 15 stycznia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 15 stycznia 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 425 B ).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.