Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 16.05.2012 r.

WYKAZ KONFERENCJI I SEMINARIÓW
zorganizowanych z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej


1. 14.03.2008 r.
Komunikacja Elektroniczna XXI wieku
Materiały z konferencji
2. 8.04.2008 r.
Jak stworzyć prawo autorskie na miarę XXI wieku - pierwsze kroki
Materiały z konferencji
3. 24.06.2008 r.
Jakość i bezpieczeństwo żywności warunkiem zdobycia nowych rynków zbytu
Materiały z konferencji
4. 14.10.2008 r.
Energetyka atomowa w Polsce - czas na działania
Materiały z konferencji
5. 9.06.2009 r.
Handel detaliczny w Polsce: warunki rozwoju rynku
Materiały z konferencji
6. 8.06.2010 r.
Mikro jest piękne
Materiały z konferencji
7. 14.12.2010 r.
Kapitał polski w Rosji - warunki inwestowania, zagrożenia i szanse
Materiały z konferencji
8. 16.09.2011 r.
Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego
Materiały z konferencji