Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Andrzeja Szewińskiego,
VII kadencja

 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie możliwości przekazania przez Regionalny Fundusz Gospodarczy SA na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Jura" gruntów, na których stoi osiedle mieszkaniowe (odpowiedź) (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie akceptacji przez GDDKiA usytuowania projektowanych linii telekomunikacyjnych na terenie gminy Lelów w pasie DK-46 (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie okresowych badań lekarskich dla dzieci uprawiających czynnie sport (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Częstochowy w sprawie wykorzystywania lawet samochodowych ustawianych w strefie płatnego parkowania jako nośników reklam (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do ministra finansów(odpowiedź) w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu".
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie nierównego traktowania osób niepełnosprawnych w związku z ulgą rehabilitacyjną w podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiedź.
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości(odpowiedź) w sprawie możliwości wprowadzenia zmian prawnych, które umożliwiłyby pobieranie opłat od właścicieli umieszczających na parkingach lub miejscach parkingowych lawety reklamowe albo stosowanie sankcji karnych wobec nich.
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zwrotu niewykorzystanych środków na naprawę szkód powodziowych przez miasto Częstochowa oraz powiat częstochowski (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyznania obywatelstwa polskiego (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie transmisji meczu Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej pomiędzy reprezentacją Polski i Brazylii (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie braku stosownych zapisów prawnych, umożliwiających udzielanie stypendium sportowego doktorantom (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury realizacji remontu linii kolejowej nr 61 na odcinku od Częstochowy do Żelisławic (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy autostrady A1 na odcinku Stryków - Pyrzowice (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie remontu linii kolejowej nr 61 na odcinku od Częstochowy do Żelisławic (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie utrudnień na granicy polsko-ukraińskiej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie świadczenia specjalnego (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa śląskiego w sprawie uruchomienia środków na projekty systemowe dla ośrodków pomocy społecznej (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie możliwości likwidacji Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w Częstochowie (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie likwidacji przez Telewizję Polską programu "Pełnosprawni" poświęconego sportowi osób z niepełnosprawnością (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) w sprawie zmiany nazewnictwa planowanych węzłów autostradowych na częstochowskim odcinku autostrady A1.
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie pominięcia gminy Kruszyna na trasie planowanej przebudowy drogi krajowej nr 1 w autostradę A1 na północnym odcinku województwa śląskiego (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie pominięcia utworzenia Wydziału Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Częstochowie (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektu zmiany ustawy o izbach lekarskich (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 91 (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie nieprawidłowości w zakresie wypłat kwot kilku rodzinom poszkodowanym przez trąbę powietrzną mającą miejsce 15-16 sierpnia 2008 r. w gminie Herby (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie warunków pracy funkcjonariuszy Policji (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie Polskiego Związku Kendo (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie postulatów i protestu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy drogi ekspresowej S-46 "Szlak Staropolski" wraz z modernizacją magistrali kolejowej (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie w sprawie zmiany ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie Agencji Wydawniczej "Technopol" Spółka z o.o. z Częstochowy (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie wprowadzenia opłat na planowanej obwodnicy miasta Częstochowy (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie obszarów metropolitalnych (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie w sprawie stacji bazowych telefonii komórkowej (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie opłat na planowanej obwodnicy autostradowej A1 miasta Częstochowy (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie przywrócenia zjazdu z DK-1 na drogę zbiorczą w miejscowości Wrzosowa w gminie Poczesna (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) w sprawie propozycji zmiany ustawy o drogach publicznych...
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie reformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie opodatkowania wartości majątku zwracanego wspólnikom - osobom fizycznym w przypadku likwidowania spółek kapitałowych (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu PKP "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w sprawie linii Częstochowa - Chorzew Siemkowice (odpowiedź).